• +31 633473301
  • engagement.haarlem@gmail.com

Stichting Engagement zet zich in voor een podium voor amateurkunstenaars in Haarlem en omgeving

Het Podium voor Haarlem en omgeving

Wie beoefenen amateurkunst?

Met de toename aan vrije tijd en toenemende levensverwachting zullen steeds meer mensen deze extra tijd deels gaan vullen met het beoefenen van amateurkunst. Met kunst ben je actief bezig. Dat kost soms een beetje moeite, maar levert energie, gezondheid en levensvreugde op. Van je verdiepen in, kijken naar of zelf maken van kunst word je een relaxter mens. Kunst helpt ervaringen te verwerken. Kunst verrijkt in vele opzichten.

 

Wat is een podium eigenlijk?
Het podium dat Stichting Engagement biedt aan kunstenaars noemen we SEC-HRLM. Dat is een afkorting van Stichting Engagement Cultuur- Haarlem. Op locaties in Haarlem EN digitaal te bezoeken. Dit podium is niet alleen een plek waar amateurkunstenaars hun kunstuitingen tonen en waar verschillende vormen van kunst verenigd worden. Het podium dat we voor ogen hebben is bovendien een samenwerking tussen kunstenaars om kunst te tonen en om kunst te ontwikkelen.

 

Waarom is een podium nodig voor de amateurkunst?

Werken van amateurkunstenaars worden vaak – ten eerste door hen zelf en mede daarom ook door anderen – als niet relevant gezien. Amateurkunstenaars worden letterlijk en figuurlijk vaak niet gezien. Daar zijn ook talrijke maatschappelijke ontwikkelingen debet aan.


Stichting Engagement vindt dat jij trots mag zijn op wat je maakt en dat jouw werk door anderen in de publieke ruimte gezien moet kunnen worden. Dus niet ergens verstopt op het internet of in een ladekast van je atelier, maar daar waar mensen elkaar ontmoeten contacten leggen en elkaars hobby’s bespreken. Deze mogelijkheid is er in de praktijk niet of nauwelijks! Daarom spant Stichting Engagement zich voor jou en je medekunstenaars in.


Om tot een goed resultaat te komen is in veel gevallen een vorm van les krijgen nodig. Hierin voorziet de academisch gevormde kunstenaar. We zien dat er een andere manier van samenwerking nodig is tussen professionele- en amateurkunstenaars. Ze hebben elkaar nodig, en versterken elkaar.


Wat je in jouw ruimte allemaal maakt, moet je juist in levende lijve laten zien: jij EN je kunst. Alleen kan dat niet of nauwelijks. Samen kan dat wel. Daarom is het nodig om een podium voor amateurkunst te creëren. Het bestond simpelweg niet. Dat is nu anders. We doen het zorgvuldig en met beperkte middelen.


Het is heel inspirerend om kunstenaars te ontmoeten, naar hun levensloop te luisteren en te zoeken naar onderlinge raakvlakken, tegenstellingen en overlappingen. Wij zoeken bewust naar combinaties van kunst en hanteren een thema zodat juist die interactie zichtbaar wordt.


We maken verrassende combinaties mogelijk van (beeldende) kunst, muziek, dans, dichtkunst en amateurtoneel. We doen het vanuit maatschappelijke betrokkenheid, en we doen het anders. We doen het voor en met jou, en hebben daar jouw hulp bij nodig. Alles dat we doen is laagdrempelig. Met vrijwilligers, donaties en subsidies kunnen we dit podium bieden. Samen kan het beter.

We brengen jou plezier in kunst. Doe je mee ?

Help je mee?

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

Help mee met het organiseren van evenementen, beheer van de website en social media, met communicatie, promotie, administratie of fondsenwerving.